De Stichting van der Voort van Zijp stelt zich ten doel:
  1. het doen van uitkeringen aan:
    1. instellingen met een humanitaire doelstelling
    2. instellingen die zich ten doel stellen de bescherming en het welzijn van dieren te behartigen.

  2. het verlenen van steun aan projecten ter bescherming, redden en noodleniging bij dieren in het algemeen, met speciale aandacht voor honden en vogels.
Binnen deze doelstellingen valt al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt
of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.


Attentie: voor projectondersteuning ten behoeve van dieren kunt u ook kijken op de website van Abri voor Dieren.
Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008