Aanvraag
U kunt uw schriftelijke aanvraag sturen naar:

Stichting van de Voort van Zijp
t.a.v. het bestuur
Postbus 462
2300 AL Leiden

NB: Aanvragen per e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

Aanvragen kunnen elk kalenderjaar tot 1 juli worden ingediend.
Aanvragen die ná 1 juli worden ontvangen, kunnen niet voor behandeling in aanmerking komen in datzelfde jaar.
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd,is het streven om de schenking vóór het eind van het jaar over te maken.
LET OP: weest u zich ervan bewust dat in het uiterste geval u een gift pas na anderhalf jaar kunt ontvangen.
Een aanvraag dient in iedere geval de volgende gegevens te bevatten:
In geval dat de aanvraag betrekking heeft op een project, dan dienen ook nog de volgende gegevens te worden verstrekt:
In het kader van de AVG (privacywetgeving) delen wij u mede dat de ons bekende bedrijfsgegevens en eventuele persoonsgegevens niet door ons zullen worden verstrekt aan derden.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de aanvraagprocedure en zullen deze daarna vernietigen.
Indien het bestuur aan uw aanvraag wil voldoen, zal zij hierover met u in contact treden.
Mocht voor een goede beoordeling aanvullende informatie gewenst zijn, dan zal het bestuur u hierover benaderen.

Vragen?
Voor vragen kunt u ook gebruik maken van het volgende e-mailadres: vandervoortvanzijp@gmail.com


Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008