Samenstelling
De Stichting kent een algemeen bestuur dat uit vier leden bestaat (januari 2014).

Bestuurssamenstelling en taakverdeling (januari 2014):

H.P.S. Snijder: voorzitter.
In functie sinds: 21-03-2008

C.W. Fiolet: secretaris
In functie sinds: 25-08-2000

M. van Harreveld: bestuurslid
In functie sinds: 29-05-1998

C. Snijder: penningmeester
In functie sinds: 01-07-2019

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt tenminste twee maal per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
de financiële situatie besproken en heeft er besluitvorming plaats omtrent schenkingen.

Beloningsbeleid
Sinds 2012 kent de Stichting een vacatiegeld regeling waar gebruik van gemaakt kan worden. Op verzoek van een bestuurder kan
deze achteraf een vacatievergoeding ontvangen van 25 euro per bestuursvergadering. De vergoeding beoogt compensatie te bieden
voor persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering samenhangen.


Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008